Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
->Begivenheder
Entomologisk Selskab for Fyn består af en samling insektinteresserede personer
der arbejder seriøst med undersøgelser og registrering af insektfaunaen
specielt for faunadistrikt Fyn.

Foreningen arbejder med beskyttelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed
ved med udgangspunkt i truede insektarter, at arbejde for bevarelse af levestederne
så insekterne fortsat kan leve i den fynske natur.

Databasen 'InsektObs' er bestemt for observationer af insekter på Fyn
i de oprettede insektgrupper. For insektgruppen Båndfluer Diptera: Tephritidae
gælder registreringen for hele Danmark.

Du er velkommen til at logge ind på systemet og deltage i registreringen,
af de insekter som interesserer dig; det kræver kun, at du opfylder de kriterier
der er opsat for kvalitetssikring gennem fotos eller belæg.
Et ønske om oprettelse af ny insektgruppe rettes til webmaster.

 
Nu 167629 observationer i databasen!!! 
Seneste observationer
24. august 2016
 Dagsommerfugle: Skovblåfugl (Celastrina argiolus) - F: NG8939 Odense, Schacksgade 12 - 1 Ima - Bo K. Stephensen
23. august 2016
 Snyltefluer: Gymnosoma nitens - F: NG8036 Holmstrup baneterræn - 4 Ima - Bo K. Stephensen
 Mariehøns: Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis) - F: NG8036 Holmstrup baneterræn - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Tæger: Hvepsetæge (Alydus calcaratus) - F: NG8036 Holmstrup baneterræn - 4 Ima - Bo K. Stephensen
 Tæger: Rød kanttæge (Corizus hyoscyami) - F: NG8036 Holmstrup baneterræn - 16 Ima - Bo K. Stephensen
22. august 2016
 Dagsommerfugle: Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - - fou. Buddleja - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Skovrandøje (Pararge aegeria) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - Otto Buhl
21. august 2016
Klik for at se i fuld størrelse
 Andre sommerfugle: Macrothylacia rubi - F: NG7360 Langø Strand nord, Gyldensteen - 1 Lar - Kurt Jørgensen
Klik for at se i fuld størrelse
 Andre sommerfugle: Autographa gamma - F: NG7360 Langø Plantage vest, Gyldensteen - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Almindelig blåfugl (Polyommatus icarus) - F: NG7360 Langø Plantage vest, Gyldensteen - 2 Ima - - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Græsrandøje (Maniola jurtina) - F: NG7360 Langø Plantage vest, Gyldensteen - 2 Ima - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Nældens Takvinge (Aglais urticae) - F: NG7360 Langø Plantage vest, Gyldensteen - 3 Ima - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Dagpåfugleøje (Aglais io) - F: NG7360 Langø Plantage vest, Gyldensteen - 4 Ima - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Lille Kålsommerfugl (Pieris rapae) - F: NG7360 Langø Plantage vest, Gyldensteen - 2 Ima - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Grønåret Kålsommerfugl (Pieris napi) - F: NG7360 Langø Plantage vest, Gyldensteen - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Skovrandøje (Pararge aegeria) - F: NG5938 Lunge Bjerge øst - 1 Ima - Otto Buhl
 Andre sommerfugle: Korscheltellus lupulina - F: NG8341 Odense, Pårup, Siriusvænget 6 - 1 Ima - Jens Holmkvist
18. august 2016
 Svirrefluer: Tørve-silkesvirreflue (Sericomyia silentis) - F: NG9936 Nonnebo Mose nord - 1 Ima - fou. Gyldenris sp (Solidago sp) - Bo K. Stephensen
 Svirrefluer: Tørve-silkesvirreflue (Sericomyia silentis) - F: NG9936 Nonnebo Mose nord - 1 Ima - fou. Gyldenris sp (Solidago sp) - Bo K. Stephensen
17. august 2016
 Andre sommerfugle: Eupithecia centaureata - F: PG0741 Lunde Bro, Risinge - 1 Ima - Jens Holmkvist
 Andre sommerfugle: Amphipyra pyramidea - F: PG0741 Lunde Bro, Risinge - 2 Ima - Jens Holmkvist
 Andre sommerfugle: Idaea dimidiata - F: PG0741 Lunde Bro, Risinge - 1 Ima - Jens Holmkvist
 Andre sommerfugle: Parapoynx stratiotata - F: PG0741 Lunde Bro, Risinge - 1 Ima - Jens Holmkvist
 Andre sommerfugle: Cosmorhoe ocellata - F: PG0741 Lunde Bro, Risinge - 1 Ima - Jens Holmkvist
 Andre sommerfugle: Macaria liturata - F: PG0741 Lunde Bro, Risinge - 1 Ima - Jens Holmkvist
Aktuelt
Heteroptera: Aradidae - Barktæger fundet på Fyn
I Nordeuropa findes ca. 30 arter barktæger, og pr. 2011 er der kun kendt 11 arter fra Danmark, hvoraf flere er meget sjældne eller forsvundet,
så kun 5-6 arter kan betragtes som udbredte her i landet.
Her er 4 fynske arter behandlet !

(Diptera : Tipulidae : Ctenophorinae) - Fynske arter af vedlevende stankelben fundet som larver, klækket eller ketsjet.
Bo K. Stephensen har i vinteren 2013-14 været meget ivrig efter at besøge en del småskove = gamle stævningsskove og upassede bondeskove, herregårdsskove og parker for træruiner eller slet og ret gamle træer med huller i.
Træsmuld og andet bundmateriale i diverse hulheder blev endevendt af Bo og forskellige larver og pupper af bla. svirrefluer og larver af vedlevende stankelben blev taget fra og hjembragt i det samme organiske bundmateriale, hvori de levede på findestedet.

Usædvanlig Okkergul Randøje (C. pamphilus (L.).
På en tur til Brændholt Bjerg, den groft overbegnavede knold vest for Tommerup St. i Assens Kommune, faldt Bo K. Stephensen over dette lyse eksemplar af pamphilus.
Navnet 'Pamphilus' betyder 'elsket af alle' - Det gælder desværre bogstaveligt, der er nemlig snart ikke andre dagsommerfugle tilbage, man kan få at se uden at være ekstremt heldig på dagen !

Et par arter som pludselig brød op fra deres ellers faste levesteder - Agrotera nemoralis Sc. & Acrolepia autumnitella Curt.
Pyraliden Agrotera nemoralis Sc., en tidligere lokal og fastboende art i LFM, fik også pludselig fart på med at bevæge sig mod nordvest;
eller var det også indvandring ?
En art som også har vist udbredelsestendenser i landet er Acrolepia autumnitella Curt., siden den var en meget lokal og ualmindelig art få steder i LFM og på Sydfyn.

Småsommerfuglen Roeslerstammia erxlebella (F.) - fundet på Fyn.
På en ekskursion kom der 8 eksemplarer af sommerfuglen til kviksølvlyset i skoven Kohave i den østlige del af Odense Kommune ved Landkildegård.
Pudsigt nok havde jeg i bilen, uvist af hvilken grund, på vej ud til Kohave talt med Niels Lykke om arten, - og så kommer der helt uventet flere eksemplarer til lyset selv samme aften - 6.viii.2013.

Svirrefluen Pocota personata (Harris, 1780) Jordhumle-Svirreflue fundet på Fyn - og for 1. gang vest for Storebælt.
En han af Jordhumle-Svirreflue (P. personata) er klækket i april 2014 (indendørs) fra puppe fundet i træsmuldet i levende, ældre hul Ask (Fraxinus excelsior). Det er en stor meget stærkt håret art, som til forveksling kan ligne Jordhumle (Bombus terrestris).
Fundet er gjort i PG04 Grønbæk Skov under herregården Lundsgård lidt syd for Kerteminde den 16. marts 2014,
hvor en puppe blev fundet af Bo K. Stephensen, og senere klækket.

1. fynske fund af dværgmåleren Eupithecia pulchellata Stph.
Sommerfuglen, der tilhører dværgmålerne i slægten Eupithecia, er udbredt i det meste af Europa fra Sydøst-, Syd-, og til Vesteuropa samt kendt i landene lige syd og vest for Danmark samt i Norge.
Arten har således været under vejs mod os i en længere årrække, og det første eksemplar blev da også fundet på Rømø tilbage i 1995.

Støtte til entomologiske projekter
Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr.
OBS!!! Der er ikke fastsat et bestemt ansøgningstidspunkt, men som det fremgår af opslaget, behandles indkomne ansøgninger i februar.

Fortegnelse over offentliggjorte danske småsommerfugle 1927 – 2013
Du kan nu her på hjemmesiden se en sammenfatning af meldingerne i alle udkomne småsommerfugle-fundlister (microslandslister) på landsplan.
Listen omfatter alle meldinger af småsommerfugle (micros), som er publiceret i især Flora & Fauna og Entomologiske Meddelelser siden udgivelsen af
Carl Sophus Larsens "Fortegnelse over Danmarks Microlepidoptera" (Ent. Medd. 1916, bd. 11) med tillæg (Ent. Medd. 1927, bd. 17).
Listen er udarbejdet for at imødegå et evt. manglende overblik over tidligere offentliggjorte fundoplysninger.

Ny søgeside
Så er den nye søgeside i luften.
Der er kommet flere søgefiltre til, samt en ny måde at sætte filtrene på, som skulle gøre det mere overskueligt. Desuden har prikkortet fået en tiltrængt opdatering. Tøv endelig ikke med at melde tilbage hvis du oplever fejl, hvis der er noget du ikke forstår, eller du måske har forslag til forbedring.
Ris og ros er altid velkommen!!!

Måleren Hemistola chrysoprasaria - fundet på Fyn
Den første Hemistola chrysoprasaria hun - F: NG84 Odense, Stige, 25.vii.2012 (O. Buhl).
Det 2. fynske eks. - også en hun, blev fundet natten efter i Odense øst, i Kohave ved Landkildegård på fællesekskursion (Leif Jensen, Niels Lykke, Frank Joe Hansen og Otto Buhl).

Coleophora niveicostella Zell. - Et fynsk sækmøl
C. S. Larsen fandt den i Lyngbakkerne ved Fåborg, og fra samme egn er arten fundet på Hestebakken i Svanninge Bakker i 1998 af Benny Jørgensen
og i de seneste to-tre år af Steen Bork Christensen og Keld Gregersen.
Den 17. maj 2011 besøgte Otto Buhl og Niels Lykke skrænten 'Hestebakken' i Svanninge Bakker, og fandt på denne varme forårsdag efter nogen søgen sækken i pænt antal, men de fleste viste sig at være snyltede, så kun få eksemplarer klækkede.

Gå til nyhedsarkivet