Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
artikel
Coleophora niveicostella Zell. - Et fynsk sækmøl.
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.2 2013
Af Niels Lykke og Otto Buhl

I weekenden 10.-11. maj 2013 havde Inge og jeg planlagt en cykeltur på Ærø sammen med et par gode venner. Vi havde bestilt overnatning i den sydøstlige ende af øen ganske nær ved Trappeskov Klint, der er beliggende 3 km sydvest for Marstal. Inden vi tog af sted, havde jeg på kortet set, at lokaliteten Trappe-skov Klint ligger lige over for Ristinge Klint på Langeland og med kun 8 km i afstand. Klinten er sydvendt, og jeg gjorde mig straks forestillinger om, at nogle af de dyr, der kendes fra Ristinge, sikkert også kunne findes her.
Fra Ristinge Klint er C. serpylletorum og C. niveicostella kendt fra Timian, C. conspicuella fra Almindelig Knopurt og C. succursella fra Markbynke. Derfor stod jeg meget tidligt op den 11. maj og cyklede hen til Trappeskov Klint, hvor de tre nævnte planter alle viste sig at forekomme i pænt antal.


Fotos af Trappeskov Klint set mod vest, 11. maj 2013. Foto NL

Klinten er vel omkring 100 meter lang og varieret, som det ses på billederne. Nogle steder har der været skred for nylig, mens andre områder er tilgroet med græsser, de nævnte 3 planter samt også Stor Knopurt i pænt antal. Blomsterhoveder af de to knopurtarter blev også taget med hjem, og fra dem er klækket tre arter båndfluer.


Trappeskov Klint set mod øst, 11. maj 2013. Foto NL

Efter nogen søgen og kravlen på den stejle klint fandt jeg 5 sække af C. niveicostella på Bredbladet Timian (Thymus pulegioides), mens C. conspicuella på Almindelig Knopurt (C. jacea) var talrig, og der blev set ca. 50 sække. Begge arter er siden klækket derfra.


Col. niveicostella - minerende i blade af Bredbladet Timian (Thymus pulegioides), Hestebakken, Svanninge Bakker, 17. maj 2013.
Larvesækken er ca. 8 mm lang.
Foto OB

Ærø, Trappeskov Klint, larvesæk fra 11. maj 2013 (Niels Lykke). Foto NL

For C. niveicostella er det blot den sjette danske lokalitet, alle i det fynske område. C. S. Larsen fandt den i Lyngbakkerne ved Fåborg, og fra samme egn er arten fundet på Hestebakken i Svanninge Bakker i 1998 af Benny Jørgensen og i de seneste to-tre år af Steen Bork Christensen og Keld Gregersen. Den 17. maj 2011 besøgte Otto Buhl og jeg skrænten 'Hestebakken' i Svanninge Bakker, og vi fandt på denne varme forårsdag efter nogen søgen sækken i pænt antal, men de fleste viste sig at være snyltede, så kun få eksemplarer klækkede.
På Stavreshoved, Hindsholm er arten fundet i 1974-76-80 af Otto Buhl og i 1980-82-83-87 af Ebbe Munk Andersen. I maj 2013 blev den eftersøgt derude på Stavreshoved af Niels Lykke, men uden held. På Østfyn fandt Otto Buhl endvidere arten i en ældre grusgrav i Æble ved Refsvindinge i 1980, og Benny Jørgensen fandt den på Ristinge Klint i 1991.
De seks lokaliteter er godt spredt på den fynske ø-gruppe, så det kunne tale for, at den også kan findes i andre distrikter på velegnede lokaliteter.


C. niveicostella hun, F: Stavreshoved, la. 03.vi.1978, Bredbladet Timian (Thymus pulegioides) leg. O. Buhl.
Vingefang 10 mm.
Foto OB