Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
artikel
Sommerfugle registreret i Urup Dam

LEPIDOPTERA

Medlemmer af Entomologisk selskab for Fyn (www.fynskeinsekter.dk)

Lyslokning af stor- og småsommerfugle foretaget nætterne 28. juni og 2. juli 2018.
Registrering foretaget ved lyslokning med UV-lys på lokaliteten; vanskeligt bestemmelige arter er hjemtaget til nøjere eftersyn.

Urup Dam lyslokning 28/6-2018 kl. 23.00-02.30. Stille, klart og fuldmåne - lunt (15-18 grader).
Tre lampesteder med 2 stk. UV-kviksølvlamper og et lystårn.
Den 2. juli var vejret køligere med tilsvarende mindre flyvning, især færre af de små dyr.

 


OTTO BUHL & NIELS LYKKESMÅSOMMERFUGLE 

HEPIALIDAE
0032                    Phymatopus hecta                                                 1 stk. 28.vi.2018

OPOSTEGIDAE
0135                    Pseudopostega auritella                                       5 stk. 28.vi.2018

ADELIDAE
0169                    Nematopogon metaxella                                     2 stk. 28.vi.2018

INCURVARIIDAE
0179                    Incurvaria oehlmanniella                                     2 stk. 28.vi.2018
0180                    Incurvaria praelatella                                             1 stk. 28.vi.2018

PRODOXIDAE
0186                    Lampronia capitella                                                1 stk. 28.vi.2018

GRACILLARIIDAE
0362                    Caloptilia stigmatella                                             3 stk. 28.vi.2018
0391                    Parornix betulae                                                      1 stk. 28.vi.2018

 

YPONOMEUTIDAE
0462                    Yponomeuta evonymella                                     2 stk. 28.vi.2018
0468                    Yponomeuta plumbella                                        3 stk. 28.vi.2018
0484                    Paraswammerdamia nebulella                          1 stk. 28.vi.2018

 

ARGYRESTHIIDAE
0503                    Argyresthia brockella                                             4 stk. 28.vi.2018
0504                    Argyresthia goedartella                                        10 stk. 28.vi.2018
0514                    Argyresthia pruniella                                             3 stk. 28.vi.2018

PLUTELLIDAE
0520                    Plutella xylostella                                                    2 stk. 28.vi.2018

YPSOLOPHIDAE
0565                    Ypsolopha sequella                                                1 stk. 28.vi.2018

OECOPHORIDAE
0614                    Bisigna procerella                                                   1 stk. 28.vi.2018
0629                    Endrosis sarcitrella                                                  1 stk. 2.vii.2018
0631                    Hofmannophila pseudospretella                      1 stk. 28.vi.2018
0638                    Crassa unitella                                                          1 stk. 28.vi.2018
0640                    Batia lunaris                                                              3 stk. 28.vi.2018

PELEOPODIDAE
0669                    Carcina quercana                                                    3 stk. 28.vi.2018

DEPRESSARIIDAE
0684                    Agonopterix purpurea                                          1 stk. 28.vi.2018
0703                    Agonopterix angelicella                                        10 stk. 28.vi.2018

COSMOPTERIGIDAE
0744                    Limnaecia phragmitella                                         1 stk. 28.vi.2018
0754                    Sorhagenia lophyrella                                            1 stk. 28.vi.2018

GELECHIIDAE
0771                    Anacampsis populella                                            3 stk. 28.vi.2018
0772                    Anacampsis blattariella                                         2 stk. 28.vi.2018
0799                    Brachmia blandella                                                 1 stk. 2.vii.2018
0917                    Gelechia sororculella                                             4 stk. 28.vi.2018
0918                    Gelechia muscolella                                               2 stk. 2.vii.2018
0973                    Teleiodes vulgella                                                   1 stk. 2.vii.2018

COLEOPHORIDAE
1043                    Coleophora trifolii                                                   1 stk. 28.vi.2018
1046                    Coleophora lineola                                                 1 stk. 02.vii.2018
1060                    Coleophora albidella                                              4 stk. 28.vi.2018
1118                    Coleophora follicularis                                           2 stk. 28.vi.2018

 

PARAMETRIOTIDAE
1188                    Blastodacna atra                                                      1 stk. 28.vi.2018

MOMPHIDAE
1199                    Mompha ochraceella                                             4 stk. 28.vi.2018

STATHMOPODIDAE
1221                    Stathmopoda pedella                                            1 stk. 28.vi.2018

PTEROPHORIDAE
1288                    Pterophorus pentadactyla                                  2 stk. 28.vi.2018
1310                    Emmelina monodactyla                                        1 stk. 28.vi.2018

EPERMINIIDAE
1324                    Epermenia illigerella                                               2 stk. 28.vi.2018

TORTRICIDAE
1357                    Ditula angustiorana                                                1 stk. 28.vi.2018
1361                    Paramesia gnomana                                              1 stk. 2.vii.2018
1373                    Archips podana                                                        7 stk. 28.vi.2018
1375                    Archips xylosteana                                                 5 stk. 28.vi.2018
1388                    Pandemis corylana                                                 1 stk. 2.vii.2018
1390                    Pandemis heparana                                               2 stk. 28.vi.2018
1407                    Clepsis spectrana                                                    10 stk. 28.vi.2018
1428                    Eana incanana                                                          1 stk. 2.vii.2018
1433                    Cnephasia asseclana                                              1 stk. 28.vi.2018
1436                    Cnephasia communana                                        1 stk. 2.vii.2018 
1443                    Aleimma loeflingiana                                             3 stk. 28.vi.2018
1448                    Acleris comariana                                                    1 stk. 28.vi.2018
1487                    Phalonidia manniana                                             5 stk. 28.vi.2018
1497                    Agapeta hamana                                                     2 stk. 28.vi.2018
1508                    Aethes smeathmanniana                                    1 stk. 28.vi.2018
1515                    Aethes cnicana                                                         3 stk. 28.vi.2018
1538                    Eudemis porphyrana                                             4 stk. 28.vi.2018
1539                    Eudemis profundana                                             2 stk. 28.vi.2018
1545                    Apotomis semifasciana                                         1 stk. 28.vi.2018
1550                    Apotomis betuletana                                            4 stk. 28.vi.2018
1551                    Apotomis capreana                                                5 stk. 28.vi.2018
1557                    Hedya salicella                                                          2 stk. 28.vi.2018
1558                    Hedya nubiferana                                                   2 stk. 28.vi.2018
1565                    Celypha striana                                                        1 stk. 28.vi.2018
1572                    Celypha lacunana                                                    10 stk. 28.vi.2018
1642                    Ancylis achatana                                                      1 stk. 28.vi.2018
1648                    Thiodia citrana                                                          1 stk. 28.vi.2018
1670                    Epinotia signatana                                                  1 stk. 28.vi.2018
1671                    Epinotia cruciana                                                     10 stk. 28.vi.2018
1688                    Epinotia bilunana                                                    1 stk. 28.vi.2018
1705                    Eucosma cana                                                           2 stk. 28.vi.2018
1709                    Eucosma campoliliana                                           1 stk. 28.vi.2018
1723                    Gypsonoma dealbana                                           5 stk. 28.vi.2018
1740                    Notocelia uddmanniana                                       2 stk. 28.vi.2018
1741                    Notocelia roborana                                                1 stk. 2.vii.2018
1744                    Notocelia trimaculana                                           1 stk. 28.vi.2018
1798                    Cydia splendana                                                      6 stk. 28.vi.2018
1803                    Lathronympha strigana                                         1 stk. 28.vi.2018

LIMACODIDAE
1886                    Apoda limacodes                                                     1 stk. 28.vi.2018

PYRALIDAE
2177                    Phycita roborella                                                     2 stk. 28.vi.2018
2189                    Acrobasis consociella                                             1 stk. 28.vi.2018
2223                    Phycitodes binaveella                                           8. stk. 28.vi.2018

CRAMBIDAE
2281                    Anania coronata                                                      1 stk. 2.vii.2018
2286                    Anania lancealis                                                       2 stk. 28.vi.2018
2297                    Ostrinia nubilalis                                                      1 stk. 28.vi.2018
2359                    Scoparia pyralella                                                    1 stk. 28.vi.2018
2372                    Eudonia pallida                                                         5 stk. 28.vi.2018
2380                    Chilo phragmitella                                                   1 stk. 28.vi.2018
2387                    Calamotropha paludella                                       1 stk. 28.vi.2018
2390                    Chrysoteuchia culmella                                         5 stk. 28.vi.2018
2394                    Crambus uliginosellus                                            3 stk. 28.vi.2018
2401                    Crambus perlella                                                     1 stk. 28.vi.2018
2434                    Elophila nymphaeata                                            5 stk. 28.vi.2018
2438                    Acentria ephemerella                                           4 stk. 28.vi.2018
2442                    Parapoynx stratiotata                                            7 stk. 28.vi.2018
2446                    Nymphula nitidulata                                              1 stk. 28.vi.2018
2449                    Schoenobius gigantella                                         1 stk. 28.vi.2018

STORSOMMERFUGLE

DREPANIDAE
2472                    Habrosyna pyritoides                                            1 stk. 2.vii.2018
2475                    Tethea or                                                                    3 stk. 2.vii.2018
2479                    Ochropacha duplaris                                              1 stk. 28.vi.2018

LASIOCAMPIDAE
2509                    Euthrix potatoria                                                     1 stk. 28.vi.2018

SPHINGIDAE
2546                    Smerinthus ocellata                                               1 stk. 28.vi.2018

GEOMETRIDAE (målere)

2588                    Idaea fuscovenosa                                                 1 stk. 28.vi.2018
2594                    Idaea dimidiata                                                        1 stk. 2.vii.2018
2597                    Idaea aversata                                                          2 stk. 28.vi.2018
2611                    Scopula immutata                                                   2 stk. 28.vi.2018
2686                    Hydriomena furcata                                               25 stk. 28.vi.2018
2700                    Plemyria rubiginata                                                1 stk. 28.vi.2018
2713                    Eulithis mellinata                                                     2 stk. 28.vi.2018
2718                    Ecliptopera silaceata                                              2 stk. 2.vii.2018
2728                    Colostygia pectinataria                                         2 stk. 28.vi.2018
2742                    Euchoeca nebulata                                                 1 stk. 28.vi.2018

 

2749                    Philereme vetulata                                                 25 stk. 28.vi.2018


  
P. vetulata
Vingefang 27 mm.
Arten er udbredt og ret almindelig, men lokal, i det østlige Jylland og på øerne. Normalt fåtallig på lokaliteterne, men kan af og til optræde i antal, som i Urup Dam. Sommerfuglen flyver fra primo juli til primo august. Dens larve lever på Vrietorn (Rhamnus cathartica) og Tørstetræ (Frangula alnus) i maj-juni mellem sammenspundne blade. Overvintrer som æg. Forpupper sig mellem mos og visne blade på jorden.

 

2750                    Philereme transversata                                        7 stk. 28.vi.2018

   P. transversata
Vingefang 33 mm.
Arten findes spredt og mest enkeltvist i det østlige Jylland og på øerne. Sommerfuglen flyver fra primo juli til medio august. Larven lever fra ultimo april til primo juni på samme måde og på de samme værtstræer som ovenstående art. Begge arter ses sjældent om dagen.

 

2777                    Perizoma alchemillata                                           3 stk. 28.vi.2018
2788                    Gymnoscelis rufifasciata                                      1 stk. 28.vi.2018
2790                    Chloroslystis v-ata                                                   1 stk. 28.vi.2018
2793                    Pasiphila rectangulata                                           4 stk. 28.vi.2018
2832                    Eupithecia absinthiata                                           1 stk. 28.vi.2018
2859                    Pterapherapteryx sexalata                                  3 stk. 28.vi.2018
2876                    Lomaspilis marginata                                             6 stk. 28.vi.2018
2878                    Ligdia adustata                                                         1 stk. 2.vii.2018
2911                    Epione repandaria                                                  1 stk. 28.vi.2018
2948                    Biston betularia                                                       1 stk. 2.vii.2018
2966                    Alcis repandata                                                        1 stk. 28.vi.2018
2976                    Ectropis crepuscularia                                           3 stk. 28.vi.2018
2989                    Cabera pusaria                                                         4 stk. 28.vi.2018
2990                    Cabera exanthemata                                             3 stk. 28.vi.2018
3000                    Campaea margaritaria                                           1 stk. 28.vi.2018
3021                    Geometra papilionaria                                          2 stk. 28.vi.2018
3034                    Hemithea aestivaria                                               2 stk. 28.vi.2018

NOTODONTIDAE
3065                    Notodonta dromedarius                                      1 stk. 2.vii.2018
3077                    Pterostoma palpina                                                1 stk. 28.vi.2018
3079                    Ptilodon capucina                                                   1 stk. 2.vii.2018

EREBIDAE
3106                    Rivula sericealis                                                        1 stk. 28.vi.2018
3125                    Euproctis similis                                                       2 stk. 28.vi.2018
3140                    Spilarctia lutea                                                         1 stk. 2.vii.2018
3142                    Spilosoma lubricipeda                                           1 stk. 28.vi.2018
3157                    Phragmatobia fuliginosa                                       1 stk. 2.vii.2018
3161                    Arctia caja                                                                  1 stk. 2.vii.2018
3186                    Thumatha senex                                                     5 stk. 28.vi.2018
3190                    Pelosia muscerda                                                    15 stk. 28.vi.2018
3200                    Eilema lurideola                                                       4 stk. 28.vi.2018
3217                    Macrochilo cribrumalis                                          5 stk. 28.vi.2018
3249                    Laspeyria flexula                                                     2 stk. 28.vi.2018

NOCTUIDAE (ugler)
3295                    Diachrysia chrysitis                                                 2 stk. 28.vi.2018
3302                    Autographa gamma                                               3 stk. 28.vi.2018
3314                    Plusia putnami                                                         1 stk. 28.vi.2018
3317                    Deltote pygarga                                                       1 stk. 28.vi.2018
3319                    Deltote uncula                                                          3 stk. 28.vi.2018
3354                    Acronicta megacephala                                        1 stk. 28.vi.2018
3356                    Craniophora ligustri                                                1 stk. 28.vi.2018
3443                    Hoplodrina octogenaria                                        1 stk. 28.vi.2018
3448                    Chilodes maritima                                                   5 stk. 28.vi.2018
3512                    Arenostola phragmitidis                                       1 stk. 28.vi.2018
3521                    Coenobia rufa                                                           1 stk. 28.vi.2018
3529                    Photedes minima                                                    1 stk. 28.vi.2018
3550                    Apamea monoglypha                                            3 stk. 28.vi.2018
3557                    Lateroligia ophiogramma                                     3 stk. 28.vi.2018
3559                    Mesapamea secalis                                                1 stk. 28.vi.2018
3618                    Cosmia trapezina                                                    5 stk. 28.vi.2018
3619                    Cosmia pyralina                                                       1 stk. 28.vi.2018
3625                    Brachylomia viminalis                                            1 stk. 2.vii.2018
3629                    Apterogenum ypsillon                                          2 stk. 28.vi.2018
3722                    Mythimna pudorina                                               1 stk. 28.vi.2018
3724                    Mythimna pallens                                                   2 stk. 28.vi.2018
3726                    Mythimna impura                                                   3 stk. 28.vi.2018
3737                    Leucania obsoleta                                                   1 stk. 28.vi.2018
3768                    Agrotis segetum                                                      1 stk. 2.vii.2018
3769                    Agrotis clavis                                                             2 stk. 28.vi.2018
3777                    Ochropleura plecta                                                 1 stk. 28.vi.2018
3781                    Diarsia mendica                                                       1 stk. 28.vi.2018
3798                    Noctua pronuba                                                      1 stk. 2.vii.2018
3799                    Noctua fimbriata                                                     1 stk. 28.vi.2018

NOLIDAE
3852                    Nola cucullatella                                                      1 stk. 28.vi.2018

177 arter i 2018