Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
artikel
Tarup-Davinde Grusgrave Naturovervågning 2013
af Otto Buhl

Dagsommerfugle (Lepidoptera : Hesperioidea og Papilionoidea)


Undersøgelserne i 2013 er foretaget i 4 udvalgte områder:

 1. Phønix-området - 07. juni 2013 - 4 afdelinger :
  1. Arealerne på øst- og sydsiden af Stenværksø (omr. 1-7)
  2. Tidligere hesteafgræssede område mellem Stenværksø og Trekløversø vest (omr. 8)
  3. Området 'Hånden' mellem Trekløversø vest og Trekløversø syd (omr. 9)
  4. Knolden (omr. 10)

 2. Området vest for Kappendrup i svinget ved Nyhavevej - 25. august 2013.

 3. Opfyldningen syd og sydøst for skovklædte Ibjerg mod Store Ibjergsø - 25. sept. 2013.(omr. 5 og 6)

 4. Området 'Hånden' mellem Trekløversø vest og Trekløversø syd - 08. oktober 2013 (omr. 9)