Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Rapporter og artikler: 2001
Båndfluen (Diptera: Tephritidae) Euphranta toxoneura (Loew, 1846)
Slægten Euphranta omfatter ca. 90 fluearter i 3 underslægter, og den største udbredelse har de i Asien og Australien. Fra Europa kendes 2 arter i hver sin underslægt.

Efterårsuglen Conistra erythrocephala (D.& S.) - på Nordfyn
Otto Buhl og jeg var taget til Agernæs Flyvesand for at se, hvad der kunne være at finde en lun efterårsaften, og vi drømte vel lidt om at møde en af arterne i slægten Lithophane. Der var ikke særlig mange dyr på de cirka 80 snore, men en enkelt Dichonia aprilina og 2 stk. Peridroma saucia blev det til, før vi mødte aftenens ubestridte dyr.

Efterårsuglen Xanthia ocellaris
I den lune september 1999 sukkerlokkede jeg i stor stil på naturgrunden ved Lunde Bro, Risinge. Der var mange efterårsdyr – og ikke mindst Xanthia gilvago. En del af dem blev præpareret.

Fund af måleren Lycia zonaria (D. & S.) på Fyn
En tilbøjelighed mange sommerfuglefolk nok har er, at de lige kigger efter, om der ikke er noget spændende ved lyset på respektive bygninger. I dette tilfælde en toiletbygning på en rasteplads. Jeg gjorde store øjne, da der ved lyset sad to Lycia zonaria, da det ikke er hverdagskost at rende på sådanne dyr.

Hedemosemåleren Carsia sororiata (Hb.) – igen fundet på Fyn.
Torben L. Rasmussen har i sæsonen 2000 haft en kviksølvpære tændt ved sin nyerhvervede ejendom i Grønløkke ved Bogense og har bl.a. fundet ovennævnte dyr.

Lindeuglen Xanthia citrago (L.) – status
Den normalt gulorange bruntegnede og brunt ribbede ugle har været sjældent set i Fynsområdet de seneste årtier, så den er for nyere lepidopterologer et interessant dyr at stifte bekendtskab med, da den i øjeblikket må betegnes som en sjælden art i området.

Mon det ikke er rekord?
I Dag, d. 18. Februar 1938 Kl. ca. 2 Eftm., fløj i min Skov "Hejmdalsbakkerne" i Svanninge Bakker ved Faaborg en Sørgekaabe (Vanessa antiopa L.);

Prydvingen Batia lunaris (Hw.) - også fundet på Fyn
Slægten Batia indeholder nu 3 arter i Danmark, nemlig lambdella, internella og lunaris, hvoraf de to sidstnævnte mest ligner hinanden, og deres larver har ens levevis.

Pyraliden Agriphila latistria (Hw.) - et strejf- eller trækdyr på visit i haven.
Siden 1977, hvor der blev fundet 5 eksemplarer spredt fra Vestkysten over Fyn helt til Bornholm, bliver arten set regelmæssigt i varierende antal.

Pyraliden Myelois circumvoluta (Fourc.) – på Nordfyn
Denne større, karakteristiske pyralide har nu bredt sig op over hele Fyn til Nordfyn. Tidligere har den været rapporteret fra sydlige Langeland (Gulstav, Rudkøbing) og det sydlige Fyn (Gudbjerg Skov, Kirkeby Sand, Egneborg), men har i årene 1998 -2000 også vist sig 7 steder på den nordlige del af øen.

Småsommerfuglen Phyllonorycter leucographella (Zell.) - har bredt sig til Fyn
I slægten Phyllonorycter, der omhandler de kønne og karakteristiske rynkeminedyr, findes næsten 50 arter. Det er en oplagt gruppe at klække og dermed samtidig lære værtsplanterne at kende.

Sommerfugle fra Fyn (distrikt F) - år 2000
Der udkommer i 2001 en revideret vejledning for fund som skal indberettes til landslisten. Vi har bl.a. valgt at medtage samtlige rødlistearter uanset om de er almindelige i nogle distrikter.

År 2000 var det næstvarmeste år i Danmark.
Med en middeltemperatur på 9,2 grader for landet som helhed blev 2000 sammen med 1934 og 1989 det næstvarmeste år, som er registreret.

Ørecikaden Ledra aurita (L.) - ved at være udbredt på Fyn?
Det er muligt at få denne særprægede og, efter danske forhold, store cikade at se ved lyset på gode flyvenætter i især august måned.