Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Rapporter og artikler: 2002
Eucarta virgo (Tr.) - en udenlandsk ugle i Danmark i 2002
...Blandt alle “almindelighederne” i fælden dukkede så et nydeligt dyr op. Tilsyneladende friskklækket og meget karakteristisk med tydelige vingetegninger i varierende violette nuancer. Ikke til at tage fejl af.

Admiral (Vanessa atalanta) iagttages på sydgående træk ved Dovnsklint.
Lærkefalk som prædator på Admiral - iagttaget under trækforhold i to tilfælde på Langeland

Dværgmålere - 2: Eupithecia trisignaria (Denis & Schiffermüller, 1775)
Denne dværgmåler er énkuldet, men med en meget lang flyvetid. De fynske fund er gjort fra begyndelsen af maj til sidst i august.

Dværgmålerne Eupithecia linariata og Eupithecia pulchellata
Dværgmålerne har ved fangst med lys og især fælde voldt mange entomologer problemer, idet de som regel noget affløjne eksemplarer er vanskelige at bestemme, i hvert fald for en del af arternes vedkommende.

Efterårsuglen Lithophane semibrunnea (Hw.) - nu også udbredt til Nordfyn.
Denne art er endnu et eksempel på de efterhånden mange arter sommerfugle, der ekspanderer mere eller mindre hurtigt mod vest og nordvest i landet.

Ekskursion til Fyns eneste levested for vikleren Eucosma aspidiscana (Hb.) - på Nordvestfyn
På en særdeles smuk sommerdag, den 6. juni 2002, foretog skribenten til denne klumme og Torben Rasmussen en udflugt til Røjlehalvøen i det fjernere hjørne af Nordvestfyn, nærmere betegnet området Staurshoved ved Kasmose.

Et sjældent besøg på Fyn af spinderen Dicallomera fascelina (L.)
De eneste fynske fund vi kender til af nævnte større spinder ligger helt tilbage omkring år 1900.Første fynske fund af vikleren Eucosma metzneriana (Tr.)
Den 17. juni 2002 havde Niels Lykke tændt sit kviksølvlys i haven. Han fandt en temmelig stor vikler ved lyset, som han mente var noget nyt for ham, så han tog den og fik den også præpareret. Først nu i september efter tørringen fandt han ud af, at det vist var noget særligt.

Interessante dagsommerfugle på besøg i haven i 2002
Den 20. april begyndte det lille blå flimmer Celastrina argiolus (L.) (Skovblåfugl), som det er blevet sædvane i de senere mange år, at stryge langs hække og hegn i sin hektiske jagt efter føde eller sex.

Kæmperne på Øland i 2001
...Pludselig vrimler det med flyvende han-Eghjorte, nogle kommer ned i ca. 3 meters højde. Jeg prøver at tage billeder af de flyvende kræ, og får også et par gode skud.

Lidt om vejret – 2002
Det skulle være videnskabeligt bevist, at det første halvår af 2002 var klodens næstvarmeste, siden man begyndte at måle temperaturer; kun overgået af 1998, som var El Niño-år.

Lidt om vejret – der generelt ser ud til at blive varmere og mere fugtigt.
Danmarks Meteorologisk Institut (DMI) har evalueret vejret for det seneste år 2001. Heraf fremgår det, at samlet set var året et forholdsvis varmt år.

Småsommerfuglen Scrobipalpa proclivella (Fuchs) er nu også kendt fra det fynske område
Sommerfuglen vækker ikke ligefrem opsigt med sin, efter menneskelig smag, dæmpede farvesammensætning og lille størrelse; samtidig er det heller ikke en art, der har det med at føre sig frem ved at flyve rundt.