Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Nyt fra bestyrelsen

Biotops- & populationsbeskyttelse af
Aricia artaxerxes (Sortbrun blåfugl)Efter henstilling fra Naturstyrelsen Vendsyssel og efter indstilling fra Entomologisk Fagudvalg EFU, har DEFs bestyrelse besluttet at beskytte Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes med et indsamlingsstop i 2012. Arten må derfor ikke indsamles i noget stadie i 2012.

Baggrund

Naturstyrelsen Vendsyssel har meddelt, at arten har mistet en stor del af den måske vigtigste lokalitet nord for Tversted Klitplantage ved Skiveren. Vinterens storme har taget 10-20 meter af lokaliteten, der kun er få hundrede meter lang, og mange gode bevoksninger med Blodrød Storkenæb er væk. Naturstyrelsen iværksætter nænsom pleje på stedet og på andre forekomster.

Viden om status nødvendig

Vore sommerfugleinteresserede medlemmer opfordres til i artens forestående flyvetid i 2012 at eftersøge arten ved Skiveren og Tversted samt på andre egnede lokaliteter, især på strækningen fra Løkken til op mod Skagen. Observationer af arten kan meldes på Lepidopterologisk Forenings hjemmeside eller til artens kontaktperson Tom Nygaard Kristensen (tomnk@stofanet.dk).


DEF vil i forbindelse med årsmøde 2013 vurdere artens status og revurdere populationsbeskyttelsen.

Uffe Terndrup
Formand DEF.