Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Gylden Pragtsnylteflue
Gylden Pragtsnylteflue Phasia aurigera (Egger, 1860)
- fundet på Fyn ved Tommerup Stationsby og Søllinge.
Af Otto Buhl og Bo K. Stephensen

Denne store, smukke flue i de gyldne farver med store rødlige øjne har en kraftig krop og en kropslængde på 9-14 mm. Vingerne har en gylden farve og er meget brede, især hos hannen; hunnens vinger er smallere og mørkere. Hannen har bag hovedet fra thorax’s forkant et helt gult nærmest firkantet felt med to mørke længdestreger halvvejs gennem det gule felt; mens hunnen er mørk på ryggen. Hannens bagkrop er gyldengul på siderne med en mørk, blå smuk metalskinnende tegning midt på oversiden. Under fouragering løftes vingerne lidt, så den skinnende blå tegning er synlig i solen.


Underside. Foto OB
Fluen er udbredt i Mellemeuropa og Sydeuropa, men har på forholdsvis få år skubbet sin nordgrænse højt mod nord gennem Belgien, Tyskland og Polen. Foruden Europa er Gylden Pragtsnylteflue kendt fra den nordlige europæiske del af Rusland, Vestsibirien til halvøerne Kamchatka og Sakhalin ved Stillehavet og øgruppen Kurilerne, samt de japanske øer Hokkaido og Honshu.
Det kan for Danmarks vedkommende se ud som arten er kommet til landet fra en mere østlig retning end efterfølgende nævnte art Blåvinget Pragtsnylteflue (P. hemiptera), som også er fundet fra Als og op gennem det østlige Jylland.

Gylden Pragtsnylteflue
F: NG7535 Broholm Kirke, Skelskov Huse
2. oktober 2009 (Bo K. Stephensen).

Foto OB
I Danmark er P. aurigera ellers meldt fra omkring 8 lokaliteter på Sjælland og fra en enkelt lokalitet i EJ, Træskohage ved Vejle Fjord i 2008 – i alt 43 eksemplarer.

Meldinger af Phasia aurigera:
2007 meldes 5 eks. fra 21. og 22. september fra NEZ, 1 hun Nærum og 4 hanner ved Farum Sø.
2008 meldes 14 eks. fra perioden 29. august - 25. september fra EJ, NWZ (Jyderup) og NEZ.
2009 meldes 22 eks. fra perioden 22. august – 1. oktober fra SZ (Næstved, Køge), NWZ (Svinninge) og NEZ.

Fluen har altså optrådt med stigende hyppighed og har på Sjælland skubbet sin udbredelse mod vest Holbæk-Kalundborg og mod sydvest Køge-Næstved, men den er øst for Storebælt stadig kun fundet på selve Sjælland.
Hertil kommer de 2 fynske fund og eksemplarer:
Den 2. oktober 2009 havde Bo K. Stephensen været på en cykeltur til Tommerup Stationsbys fyldplads vest for byen for at søge efter planter af interesse, men med lidt skuffende resultat. På tilbageturen mod Skallebølle og Odense kom han i Tommerups nordlige udkant forbi Broholm Kirke ved Skelskov Huse, og da Bo har en indgroet svaghed for kirkegårde med de ofte ældre trævækster, går han naturligvis ind for at se sig om. På blomstrende Sct. Hansurt sidder så vidunderet – ovennævnte Gylden Pragtsnylteflue, og dagen er til glæde vendt.
På næste cykeltur den 9. oktober 2009 i fin oktobersol besøgte Bo 9 kirkegårde sydøst for Odense, og han er igen heldig. På Søllinge kirkegård er der en blomstrende Vedbend (Hedera helix) og der fouragerer en Gylden Pragtsnylteflue livligt rundt på blomsterne.

Phasia aurigera er i DK fundet i perioden 22. august til 9. oktober.

Fluens larve parasiterer større tægearter. Der nævnes to arter i familien Pentatomidae (bredtæger) Grøn Bredtæge og Almindelig Bærtæge, samt fire arter i familien Coreidae (randtæger). I det østlige Sibirien er den konstateret snyltende på arten Pentatoma metallifera Motsch.

Fourageringsplanter er i DK ofte Gyldenris, desuden Røllike, Hjortetrøst, Rejnfan og altså også Sct. Hansurt og blomstrende Vedbend sent på året, hvor Gyldenris og andre stort set er afblomstret.

Blåvinget Pragtsnylteflue (Phasia hemiptera Fabricius, 1794,- syn: Alophora h.)

Endnu en art fra slægten Phasia har invaderet landet.
Arten er en smule mindre end Gylden Pragtsnylteflue med kropslængde på 8-12 mm. Hannen har to langstrakte felter midt på vingerne der er blå, der kan strække sig ud i hver vingespids, ellers findes en mørk plet i hver vingespids. Hannen mangler den gule plet på forryggen med de mørke streger, som aurigera har; højst lidt diffust gulligt anstrøg tilbage helt frem mod øjnene, men har i stedet en gulligfarvet scutellum.
Hunnen er mørk på ryggen (kan være ensfarvet blåsort), altid med rødlig behåring på brystets (thorax’s) sider og har oftest den inderste del af baglåret rødligt. Varianten var. obscura har helt sorte baglår. Vingerne er gerne jævnt formørkede og jævnt gennemsigtige. Kort kraftig læggebrod. Blåvinget Pragtsnylteflue er kommet til Danmark fra syd, men er langt oftere meldt end P. aurigera – i alt 94 eksemplarer.
Den er meldt fra 8 lokaliteter i Jylland og 22 på Sjælland, fra Fyn er den kun meldt fra 1 lokalitet, nemlig på Hindsholm, Brockdorff, 2 stk. 22. juli 2008, fouragerende på Knopurt (Søren Rasmussen). Uden for månederne juli og august kun fundet 27. maj, 20. juni og 6. september.
Fluen optrådte meget hyppigt i Danmark i 2009 og er nu fundet fra syd til nord i distrikterne øst for Storebælt – bortset fra Bornholm, hvorfra den ikke er meldt.

P. hemiptera er meldt med:
5 eksemplarer i 2005 fra SJ (Sønderborg), EJ (Moesgård) og SZ (Glumsø).
3 eks. i 2006 fra SZ og LFM (Lolland).
25 eks. i 2007 fra EJ (Fredericia, Haderslev), LFM (Lolland, Møn), SZ og NEZ (Tisvilde).
19 eks. i 2008 fra EJ (Ry), F, LFM og NEZ (københavnsområdet).
47 eks. i 2009 fra EJ (Hammel, Hinnerup, Silkeborg), LFM, SZ, NWZ (Dianalund) og NEZ.

Kilde : fugleognatur.dk