Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Frivilligt beskyttede arter

Frivilligt beskyttede arter

Ilia (Apatura ilia)

Efter indstilling fra Entomologisk Fagudvalg EFU, har DEFs bestyrelse besluttet at biotopsbeskytte Apatura ilia i Pinseskoven på Amager med et indsamlingsstop i 2012.
Arten må derfor ikke indsamles der i noget stadie i 2012.

Baggrund :
Lars Andersen og Jan Fisher Rasmussen har i ugerne 28-29 fotograferet flere hanner i Pinseskoven, som flyver mellem talrige Apatura iris.
Vore sommerfugleinteresserede medlemmer opfordres til i 2012 at eftersøge arten på egnede biotoper på Sjælland, Lolland, Falster og Møn. Observationer af arten kan meldes på Lepidopterologisk Forenings hjemmeside eller til artens kontaktpersoner Lars Andersen eller Jan Fisher Rasmussen.
Det er tilladt at tage et belægseksemplar per biotop. Billeder kan ses på dansk-natur.dk
DEF vil i forbindelse med årsmøde 2013 vurdere artens status og revurdere populationsbeskyttelsen.

Ilia (Apatura ilia)
Eksemplar fra Vesoul, Frankrig 1986 (leg. Leif Jensen)

Spejlbredpande (Heteropterus morpheus)

Arten må ikke indsamles på Falster.
På lokaliteter uden for Falster må arten i 2012 indsamles i ét eksemplar pr person. Ægbærende hunner skånes.
Finderen er forpligtet til omgående at underrette artens kontaktpersoner (Lars Andersen eller Tom Nygaard Kristensen) om fundet.


Spejlbredpande (Heteropterus morpheus) – vingefang 3,3 cm
Eksemplar fra Frankrig, Normandie, Valognes, juli 2000. (leg. E. Ehmsen, coll. O. Buhl)Uffe Terndrup
Formand DEF.