Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Invitation til bioblitz på Skive Øvelsesplads

Invitation til bioblitz på Skive ØvelsespladsForsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inviterer til offentlig bioblitz på Skive Øvelsesplads
lørdag den 24. juni 2017 kl. 12-15. Alle er velkomne.

Bioblitz er en fælles søgen efter arter, herunder en registrering af biodiversitet i
form af så mange arter som muligt inden for et bestemt tidsrum og i et afgrænset område.

Alle interesserede, uanset faglig baggrund og alder, kan være med til at finde og
registrere dyr og planter m.v. i samarbejde med inviterede eksperter i forskellige organismegrupper.

Målet med dagen er at vise, hvordan militær og natur arbejder sammen i Danmark,
give offentligheden mulighed for at gå på opdagelse i sjældent besøgte
områder af øvelsesterrænet samt at indsamle viden om hvilke arter, der findes på
øvelsesterrænet. I løbet af 3 timer vil vi registrere så mange forskellige planter,
mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, padder mm., som muligt.

Vi slutter bioblitz på Skive Øvelsesplads af med samlet at høre om hinandens fund.

Medbring gerne: Kikkert, lup, bestemmelsesnøgler og naturligvis tøj, der passer til vejret.
Der vil være lidt mad og drikke undervejs.

Er du ekspert i en bestemt organismegruppe eller særlig kyndig amatør inden for
fugle, sommerfugle, laver eller andet, hører vi meget gerne fra dig, så vi kan planlægge
nogle særligt målrettede eftersøgningshold på dagen.

Kom og vær med og få en unik og lærerig naturoplevelse.

Tilmelding skal ske inden den 14. juni 2017 til rådgiver og biolog Kristine Kjørup
Rasmussen på mail KRKR@ramboll.dk
Mødested: Kl. 12.00 på Vester Skivevej, se kort for nærmere mødested.


METTE MARIE MYGIND
civilingeniør
Chef for Miljø- og Natursektionen