Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Rapporter og artikler: 2004
Blodplet – Tyria jacobaeae, fast del af den fynske fauna
Gennem flere end 100 år har der oftest med lange mellemrum været fund af denne næsten eksotiske sommerfugl i distrikt F, der med sine advarselsfarver sort & rød signalerer, at den er giftig og ubehagelig at æde.

Den giftige Ørnebregne (Pterídium aquilínum (L.) - og dens tilknyttede arter af sommerfugle og blomstertæger
I året 2002 har dagspressen, foranlediget af en undersøgelse Landbohøjskolen har udført, haft fat i ovennævnte plante med følgende overskrifter ”Dødbringende bregner” og ”Bregner truer grundvandet”.

Grusgravene i Tarup/Davinde 2003
Undersøgelsen af dagsommerfugle, køllesværmere, guldsmede og biller, som blev beskrevet i nr. 1 fra 2003, er fortsat på samme niveau i sæsonen 2003, og i de kommende år er der udsigt til fortsat at overvåge, hvilke arter der findes, og hvilke der indvandrer, i takt med at området gror til.

Hvepseedderkoppen Argiope bruennichi 2004 – status
Den 28. august 2004 fik jeg øje på en hun af denne store smukke edderkop i mit jordbærbed i haven i Søndersø. Den sad roligt midt i sit spind og ventede på bytte. Jeg fulgte den dagligt til den 9. september, hvor den pludselig forsvandt.

Kastaniemøllet Cameraria ohridella - status over udbredelse
Vejret har ikke været det mest ideelle for insektlivet som helhed, men for ohridella’s vedkommende synes det ikke at have haft den helt store betydning, idet den har formået at opformere sig til et antal der nogle steder ligner en 10-dobling, allerede efter det første år på Fyn.

Kastaniemøllet Cameraria ohridella invaderer Fyn på ét år
Småsommerfuglen blev opdaget som ny for videnskaben så sent som omkring 1985 ved Ohrid-søen på grænsen mellem Makedonien og Albanien på Balkan og dyret blev navngivet i 1986.

Ny dansk båndflue - Urophora quadrifasciata
Jeg var på botanisk ekskursion til LFM de sidste dage af maj 2003. Da jeg nu var på et sted i landet med ringe dækning med viden om båndfluernes - Diptera: Tephritidae - udbredelse, var det oplagt at forsøge klækning af materiale fra området.

Skovblåfugl kontra ’Haveblåfugl’ (Celastrina argiolus).
Som det sikkert er mange bekendt, så opfører denne art sig langt fra 'efter bogen'.
Derfor kommer her nogle flere synspunkter og betragtninger om Skovblåfugl (C. argiolus) i tilknytning til artiklen i 'Lepidoptera', bd. 8, nr. 6, 2003.

’Det Hvide C’ (Polygonia c-album) den voldsomme ekspansion - 2003
Forekomsten i år af Duehale (M. stellatarum) har vakt berettiget opsigt, men den gevaldige flyvning og opformering af Det Hvide C (Polygonia c-album) karakteriserede også sommeren 2003.