Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
->Begivenheder
Entomologisk Selskab for Fyn består af en gruppe insektinteresserede personer
der arbejder seriøst med undersøgelser og registrering af insektfaunaen
specielt for faunadistrikt Fyn.

Foreningen arbejder med beskyttelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed
ved med udgangspunkt i truede insektarter, at arbejde for bevarelse af levestederne
så insekterne fortsat kan leve i den fynske natur.

Databasen 'InsektObs' er bestemt for observationer af insekter på Fyn
i de oprettede insektgrupper. For insektgruppen Båndfluer Diptera: Tephritidae
gælder registreringen for hele Danmark.

Du er velkommen til at logge ind på systemet og deltage i registreringen,
af de insekter som interesserer dig; det kræver kun, at du opfylder de kriterier,
der er opsat for kvalitetssikring gennem fotos eller belæg.
Et ønske om oprettelse af ny insektgruppe rettes til webmaster.

 
Nu 213339 observationer i databasen!!! 
Seneste observationer
18. september 2018
Klik for at se i fuld størrelse
 Andre sommerfugle: Xanthia togata - F: NG7538 Skallebølle, Rugvænget 4 - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Tæger: Rødbenet bredtæge (Pentatoma rufipes) - F: NG9327 Sønder Højrup Kirkegård - 1 Ima - på kirkemur - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Nældens Takvinge (Aglais urticae) - F: NG9322 Ringe Kirkegård - 2 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Det hvide C (Polygonia c-album) - F: NG9322 Ringe Kirkegård - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Tidselsommerfugl (Vanessa cardui) - F: NG9324 Rynkeby, Ringe nordvest - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: NG9322 Ringe Kirkegård - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: NG9327 Sønder Højrup Kirkegård - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - - fou. blomster Buddleja davidii - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Lille Kålsommerfugl (Pieris rapae) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - - æglæggende hun - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Dagpåfugleøje (Aglais io) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 2 Ima - fou. blomster Buddleja davidii - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 4 Ima - fou. blomster Buddleja davidii - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Stor Kålsommerfugl (Pieris brassicae) - F: NG7538 Skallebølle, Rugvænget 4 - 1 Ima - fou. Buddleja - Kurt Jørgensen
17. september 2018
 Guldsmede: Efterårs-Mosaikguldsmed (Aeshna mixta) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - Otto Buhl
 Andre sommerfugle: Ourapteryx sambucaria - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - Otto Buhl
16. september 2018
 Mariehøns: Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis) - F: NG9046 Odense Nord Losseplads vest - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Tæger: Cypresfrøtæge (Orsillus depressus) - F: NG8841 Odense, Fredens Kirkegård - 10 Ima - Bo K. Stephensen
14. september 2018
 Andre sommerfugle: Acleris variegana - F: NG8941 Odense, Eranthisvej 1 - 1 Ima - Bo K. Stephensen - verif. OB
13. september 2018
 Båndfluer: Sphenella marginata - F: NG8740 Odense, Jarlsberggade jernbaneterræn - 1 Ima - - Bo K. Stephensen
 Båndfluer: Ensina sonchi - F: NG8740 Odense, Jarlsberggade jernbaneterræn - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Andre sommerfugle: Macroglossum stellatarum - F: NG8439 Odense, Provstegårdshjemmet, Bolbro - 1 Ima - Bo K. Stephensen
Klik for at se i fuld størrelse
 Andre sommerfugle: Idaea seriata - F: NG7538 Skallebølle, Rugvænget 4 - 1 Ima - Kurt Jørgensen
12. september 2018
 Andre sommerfugle: Parapoynx stratiotata - F: PG0448 Kerteminde nord, Tårup inddæmmede strand syd - 1 Ima - Bo K. Stephensen - verif. OB
 Andre sommerfugle: Platyptilia gonodactyla - F: PG0448 Kerteminde nord, Tårup inddæmmede strand syd - 1 Ima - Bo K. Stephensen - verif. OB
7. september 2018
 Mariehøns: Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis) - F: PG0448 Kerteminde nord, Tårup inddæmmede strand syd - 1 Ima - fou. Lugtløs Kamille (Matricaria perforata) - Bo K. Stephensen
6. september 2018
 Andre sommerfugle: Nymphula nitidulata - F: NG8939 Odense, Schacksgade 12 - 1 Ima - i kælderskakt, frisk - Bo K. Stephensen - verif. OB
Aktuelt
Støtte til entomologiske projekter
Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr.
OBS!!! Der er ikke fastsat et bestemt ansøgningstidspunkt, men som det fremgår af opslaget, behandles indkomne ansøgninger primo marts.

Invitation til bioblitz på Skive Øvelsesplads
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inviterer til offentlig bioblitz på Skive Øvelsesplads lørdag den 24. juni 2017 kl. 12-15. Alle er velkomne.
Bioblitz er en fælles søgen efter arter, herunder en registrering af biodiversitet i form af så mange arter som muligt inden for et bestemt tidsrum og i et afgrænset område.

Nyt webhotel 
Hjemmesiden er nu overflyttet til UnoEuros servere, og InsektObs er åben for indberetninger og redigeringer igen.
Der har været mange ting som skulle rettes og passes til, og jeg har gjort mit bedste for at få det hele med.
Skulle der været noget jeg har overset, så tøv endelig ikke med at kontakte mig på webmaster@fynskeinsekter.dk.
Så retter jeg det så hurtigt som muligt.

Heteroptera: Aradidae - Barktæger fundet på Fyn
I Nordeuropa findes ca. 30 arter barktæger, og pr. 2011 er der kun kendt 11 arter fra Danmark, hvoraf flere er meget sjældne eller forsvundet,
så kun 5-6 arter kan betragtes som udbredte her i landet.
Her er 4 fynske arter behandlet !

(Diptera : Tipulidae : Ctenophorinae) - Fynske arter af vedlevende stankelben fundet som larver, klækket eller ketsjet.
Bo K. Stephensen har i vinteren 2013-14 været meget ivrig efter at besøge en del småskove = gamle stævningsskove og upassede bondeskove, herregårdsskove og parker for træruiner eller slet og ret gamle træer med huller i.
Træsmuld og andet bundmateriale i diverse hulheder blev endevendt af Bo og forskellige larver og pupper af bla. svirrefluer og larver af vedlevende stankelben blev taget fra og hjembragt i det samme organiske bundmateriale, hvori de levede på findestedet.

Usædvanlig Okkergul Randøje (C. pamphilus (L.).
På en tur til Brændholt Bjerg, den groft overbegnavede knold vest for Tommerup St. i Assens Kommune, faldt Bo K. Stephensen over dette lyse eksemplar af pamphilus.
Navnet 'Pamphilus' betyder 'elsket af alle' - Det gælder desværre bogstaveligt, der er nemlig snart ikke andre dagsommerfugle tilbage, man kan få at se uden at være ekstremt heldig på dagen !

Et par arter som pludselig brød op fra deres ellers faste levesteder - Agrotera nemoralis Sc. & Acrolepia autumnitella Curt.
Pyraliden Agrotera nemoralis Sc., en tidligere lokal og fastboende art i LFM, fik også pludselig fart på med at bevæge sig mod nordvest;
eller var det også indvandring ?
En art som også har vist udbredelsestendenser i landet er Acrolepia autumnitella Curt., siden den var en meget lokal og ualmindelig art få steder i LFM og på Sydfyn.

Småsommerfuglen Roeslerstammia erxlebella (F.) - fundet på Fyn.
På en ekskursion kom der 8 eksemplarer af sommerfuglen til kviksølvlyset i skoven Kohave i den østlige del af Odense Kommune ved Landkildegård.
Pudsigt nok havde jeg i bilen, uvist af hvilken grund, på vej ud til Kohave talt med Niels Lykke om arten, - og så kommer der helt uventet flere eksemplarer til lyset selv samme aften - 6.viii.2013.

Svirrefluen Pocota personata (Harris, 1780) Jordhumle-Svirreflue fundet på Fyn - og for 1. gang vest for Storebælt.
En han af Jordhumle-Svirreflue (P. personata) er klækket i april 2014 (indendørs) fra puppe fundet i træsmuldet i levende, ældre hul Ask (Fraxinus excelsior). Det er en stor meget stærkt håret art, som til forveksling kan ligne Jordhumle (Bombus terrestris).
Fundet er gjort i PG04 Grønbæk Skov under herregården Lundsgård lidt syd for Kerteminde den 16. marts 2014,
hvor en puppe blev fundet af Bo K. Stephensen, og senere klækket.

1. fynske fund af dværgmåleren Eupithecia pulchellata Stph.
Sommerfuglen, der tilhører dværgmålerne i slægten Eupithecia, er udbredt i det meste af Europa fra Sydøst-, Syd-, og til Vesteuropa samt kendt i landene lige syd og vest for Danmark samt i Norge.
Arten har således været under vejs mod os i en længere årrække, og det første eksemplar blev da også fundet på Rømø tilbage i 1995.

Ny søgeside
Så er den nye søgeside i luften.
Der er kommet flere søgefiltre til, samt en ny måde at sætte filtrene på, som skulle gøre det mere overskueligt. Desuden har prikkortet fået en tiltrængt opdatering. Tøv endelig ikke med at melde tilbage hvis du oplever fejl, hvis der er noget du ikke forstår, eller du måske har forslag til forbedring.
Ris og ros er altid velkommen!!!

Måleren Hemistola chrysoprasaria - fundet på Fyn
Den første Hemistola chrysoprasaria hun - F: NG84 Odense, Stige, 25.vii.2012 (O. Buhl).
Det 2. fynske eks. - også en hun, blev fundet natten efter i Odense øst, i Kohave ved Landkildegård på fællesekskursion (Leif Jensen, Niels Lykke, Frank Joe Hansen og Otto Buhl).

Coleophora niveicostella Zell. - Et fynsk sækmøl
C. S. Larsen fandt den i Lyngbakkerne ved Fåborg, og fra samme egn er arten fundet på Hestebakken i Svanninge Bakker i 1998 af Benny Jørgensen
og i de seneste to-tre år af Steen Bork Christensen og Keld Gregersen.
Den 17. maj 2011 besøgte Otto Buhl og Niels Lykke skrænten 'Hestebakken' i Svanninge Bakker, og fandt på denne varme forårsdag efter nogen søgen sækken i pænt antal, men de fleste viste sig at være snyltede, så kun få eksemplarer klækkede.

Gå til nyhedsarkivet